Kαλώς ήλθατε στο μπλογκ μου!

Σας εύχομαι
ένα όμορφο ταξείδι στις ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΣΙΕΣ... Lamprini T.Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Παναγία, τραγούδια, ύμνοι, ονόματα, St. Mary's songs, hymns, names


24 Αυγ 2012
Παναγία

Αγγελόκτιστος 
Αγία Σκέπη

Αγία Σκέπη 
Αγιάσσου 
Αγιοδεκτινή 
Αγιοηλιώτισσα 
Αγιολούσαινα 
Αγίου Όρους 
Αγνή 
Αγριδιώτισσα 
Αγριλιώτισσα 
Αειμακάριστος 
Αειμεσιτεύουσα
Παναγία η Αθηνιώτισσα

Αθηνιώτισσα 
Αιγύπτια 
Αιματούσα 
Αιμίαλου 
Αιρκώτισσα 
Ακαθή 
Ακατάβλητος 
Ακατάφλεκτη 
Ακήραση 
Ακρωτηριανή 
Αλανιώτισσα 
Αλεξανδριανή 
Αλεξίου Κομνηνού 
Αλεπινή 
Αληθινή 
Αλλοιώτισσα 
Αλόχη 
Αματίτση 
Αμεμπτος 
Αμετάθετος 
Αμολιανή 
Αμόλυντος 
Αμπελακίων 
Αμπελοκήπισσα 
Αμωμη 
Ανασσα 
Αναφωνήτρια 
Αντινίτισσα 
Αντιφωνήτρια 
Ανωμερίτισσα 
Αξιον Εστί 
Απείρανδρος 
Απειρόγαμος 
Απρόσιτος 
Αρακιώτισσα 
Αράπισσα
Παναγία η Αρβανίτισσα

Αρβανίτισσα 
Αρειας 
Αρμενοκρατούσα 
Αρσανά 
Αρτάκης 
Αρχαγγελιώτισσα 
Αρχισπορίτισσα 
Ασπραγγέλου 
Ασπροβουνιώτισσα 
Ασπροπαναγιά 
Ασύγκριτη 
Αυγουστιανή 
Αφέντρικα 
Αφθορος 
Αφροδίτισσα 
Αχειροποίητος 
Αχραντος 
Αψιδιώτισσα 


Agni Parthene - Αγνή Παρθένε
 Simonopetra Monastery (ψάλλει ο χορός της Ι. Μ. Σιμωνόπετρας, Αγ. Όρους)
poetry: St. Nektarios (ποίημα του Αγίου Νεκταρίου)

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Βαλουκλιώτισσα 
Βανιώτισσα 
Βαραγγιώτισσα 
Βαρδιανιώτισσα 
Βαρκού 
Βασίλισσα 
Βασιληγενέτειρα 
Βατοπεδινή 
Βατούσαινα 
Βελανιδιά 
Βελεστίνου 
Βελλά 
Βεργουπουλιανή 
Βηματάρισσα 
Βιγλιώτισσα 
Βιδιανή 
Βιργιωμένη 
Βλασαρού
Η Παναγία των Βλαχερνών

Βλαχέρνα 
Βλέπουσα . 
Βλυχιόρικα 
Βοήθεια 
Βορεινή 
Βούλιστα 
Βουναρκώτισσα 
Βουνογιάτρισσα 
Βουνού 
Βουρνιώτισσα 
Βράχου 
Βρεσθενίτισσα 
Βρεφοκομούσα 
Βρεφοκρατούσα 
Βρεφουργήσασα 
Βρεχούσα 
Βροντιανή 
Βρόντου 
Βροχής 
Βρυσιανή 


Η Παναγία του Χάρου

Γαλακτίνης 

Παναγία η Γαλακτοτροφούσα

Γαλακτοτροφούσα 
Γαλανή 
Γαλανούσα 
Γαλατιανή 
Γαλατούσα 
Γαλαχτοτροφία 
Γαλαχτοφορούσα 
Γαλουχιότισσα 
Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών 
Γέννας 
Γερόντισσα 
Γεσθημανίτισσα 
Γηνατού 
Γηρομεριού 
Γιαλούσα

Παναγία η Γιάτρισσα

Γιάτρισσα 
Γκαβή 
Γκιζιλκιζιώτισσα 
Γκουβερνιώτισσα 
Γλυκιώτισσα 
Γλυκοκυματούσα 
Γλυκοφιλούσα 
Γλωσσά . 
Γοιρδελάκη 
Γοργόνα 
Γοργοεπήκοος 
Γουμένισσα 
Γουμερά 
Γουνιώτισσα 
Γούντα 
Γουρλομάτα 
Γραφιώτισσα 
Γρηγορίτσα 
Γρηγορούσα 
Γύψενη 
Γωνιά 

Έχε γεια Παναγιά

Δαδιού 
Δαδιώτισσα 
Δακρυρροούσα 
Δαμάστα 
Δέηση 
Δεκαπεντούσα 
Δένδρου 
Δεξιοκρατούσα 
Δεόμενη 
Δερμάτα 
Δέσποινα 
Δημοκράνια 
Διακονούσα 
Διασώζουσα 
Δικαιόκριτος 
Δικαιότατη 
Διότισσα 
Δόβρα 
Δομνιανίτισσας 
Δοξάρισσα 
Δουβέργαινα 
Δακρύβρεχτος 


Η Παναγία Σουμελά 

Εγγυήτρια 
Εκατονταπυλιανή 
Εκκλησιάρχουσα 
Εικονίστρια 
Ελεημονήτρια 
Ελαία 
Ελαιοβρύτισσα 
Ελειμονήτρια 
Ελεοβρύτης 
Ελέους 
Ελεούσα 
Ελευθερώτρια 
Ελπιδοφόρα 
Ελπίς Πιστών
Παναγία  Έλωνα

Ελωνα 
Ενθρονη 
Εξακουστή 
Εξοχική 
Επακούουσα 
Επανωχωριανή 
Επισκοπιανή 
Επουράνιος 
Επουράνιος Πύλη 
Επταβηματούσα 
Ερυπιανή 
Εσφαγμένη 
Ευαγγελίστρα 
Ευρετή 
Εύσπλαχνος 

Μάνα μου και Παναγιά
με τον Δημήτρη Μπάση
μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης

Ζαλακιώτισσα  
Ζεραχιώτισσα  
Ζεριχιώτισσα 
Ζερμπτίτσης 
Ζυλή 
Ζωάρκεια 
Ζωήρρυτος 
Ζωηφόρος 
Ζωοδότειρα 
Ζωοδότρα 
Ζωοδόχος 
Ζωοπηγή 
Ζωοπόρος 
Ζωοτόκος 

Καλέ συ, Παναγιά μου
με τον Κώστα Ρούκουνα
νησιώτικο

Ηγήτρια 
Ηγουμένη 
Ηδύπνους 
Ηλιόκαλη 
Ηλιοτόκος

Ω Παναγιά Κανάλα
με τον Σταμάτη Γονίδη
στίχοι: Γ. Κονιτόπουλος

Παναγία η Θαλασσινή

Θαλασσινή
Θαλασσίτρα 
Θαλασσομάχισσα 
θαλασσομαχούσα 
Θαρεινή 
Θεάλεχτη 
Θεοδίδαχτη 
Θεοδόξαστη 
Θεόκλητη 
Θεοκνήτωρ 
Θεοκόσμητη 
Θεόληπτος 
Θεομάνα 
Θεομητροπρεπεστέρα 
Θεοσκέπαστη 
Θεοτίμητη 
Θεοτόκος 
Θεουργία 
Θεόφραστος 
Θεόφρων 
Θερμιανή 
Θευαγέστατη 
Θρηνούσα 
Θρηνωδούσα 
Θωμιανή 

Ω Παναγιά μου Ανωγειανή
με τον Νικηφόρο Αεράκη
στίχοι: Πολογιάννης
λαούτο: Κώστας Καλλέργης

Ίαμα 
Ίαση 
Ιερόβλαστος 
Ιερομύτης 
Ιεροσολυμιτική
Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα 

Ιεροσολυμίτισσα 
Ιλαρώτατη 
Ιμερόεσσα 
Ισηγορία 

Παναγιά μου 
με την Μαρίζα Κωχ
μουσική: Μαρίζα Κωχ, στίχοι: Μιχάλης Φωτιάδης

Καγιά 
Καθαριώτισσα 
Καθαρών 
Καθρέπτης 
Κακαβιώτισσα 
Καλαθή 
Καλαμιώτισσα 
Καλάμου 
Καλιγού 
Καλλίτοκος 
Καλού Νερού 
Καλυβιανή 
Καμακάρι 
Καματερός 
Καμένη 
Καμπιώτισσα 
Κάμπου
Παναγία η Κανάλα 
από την Κύθνο

Κανάλα 
Κανδήξη 
Κανταριώτισσα 
Καπνικαραία 
Καρδιοβαστάζουσα 
Καρδιώτισσα 
Καρποφορούσα 
Καρύπη 
Καστριανή 
Κάστρου 
Καστρουλέρου 
Κατάκαρπος 
Καταλωνική 
Κατάπαυση 
Καταπολιανή 
Καταφυγή 
Καψοδερματούσα 
Κερά 
Κέρνιτσα 
Κεχαριτωμένη 
Κεχρινιώτισσα 
Κηπουραίων 
Κισσιώτισσα 
Κιτιού 
Κλειδί του Παραδείσου 
Κλεισούρας 
Κλεφτοπαναγιά 
Κοιμητηρίων 
Κόκκινη 
Κολοκυθιώτισσα 
Κολυβιανή 
Κορκοδειλιά 
Κορυφή 
Κορφιάτισσα 
Κοσμοπόθητος 
Κοσμοσωτείρα
Παναγία η Εικοσυφοίνισσα

Κοσυφοίνισσα 
Κότσικα 
Κουκουζέλισσα 
Κουμπελίδικη 
Κουνοπιώτισσα 
Κουρίου 
Κουροτρόφος 
Κουτσουρώ 
Κουφή 
Κουφή Πέτρας 
Κοφινή 
Κρεμαστή 
Κρομμυδιώτισσα 
Κτιστή 
Κτιτόρισσα 
Κυκκώτισσα 
Κυπαιότισσα 
Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων 
Κώμη 

Οι πόνοι της Παναγιάς 
με τον Νίκο Ξυλούρη
μουσική: Λουκάς Θάνος, ποίηση: Κώστας Βάρναλης

Λαγουδιανή 
Λαμπρότατη 
Λαμπροφορία 
Λαοδηγήτρια 
Λαού 
Λαρνιώτισσα 
Λαυριώτισσα 
Λάχνη 
Λεσινιώτισσα 
Λεφένα 
Λεχούσα 
Λιβαδιώτισσα 
Λιόσα 
Λιόσα 
Λογκοβάρδα 
Λοιμιώτισσα 
Λουβαρά 
Λυκοδήμου 
Λυκούρεσι 

Μια Παναγιά 
με τον Ηλία Λιούγκο
μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, στίχοι: Νίκος Γκάτσος

Μαγαζιώτισσα 
Μαγδαληνή 
Μαδύτου 
Μακελάρια 
Μαλεβή 
Μανδαλάκη 
Μανεδή 
Μαντιλούσα 
Μαραθούντα 
Μαρία 
Μαστών 
Μαύρη 
Μαυριώτισσα 
Μαυρομμάτα 
Μαχαιρωμένη 
Με τους κρίνους 
Μεγαλομάρτυρος 
Μεγαλόχαρη 
Μεσοσπορίτισσα 
Μητέρα 
Μητέρα Θεού επί τον θρόνο 
Μικρά 
Μογρονήσι 
Μολυβδοσκέβαστη 
Μοναρκά 
Μυροβλύτισσα 
Μυρτενή 
Μυρτιδιώτισσα 
Μυφελαιώτισσα 

Η Παναγία των κοιμητηρίων 
με την Αφροδίτη Μάνου
μουσική: Μιχάλης Τρανουδάκης, ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης

Νάπα 
Νάσσα 
Νέα 
Νέγρων 
Νεοφάνεισσα 
Νεροφορούσα 
Νικητάτου 
Νικοποιός 
Νταλλιανή 
Νυμφοτόκος 

Κυκλαδίτικο
με τον Μανώλη Μητσιά
μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

Ξενοβλήτης 
Ξένων 
Ξεσκλαβώτρα 
Ξεσπορίτισσα 
Ξηροκαμπίτισσα 
Ξηρορείτισσα 
Ξυνήγορος 

Ένα Πρωινό
με την Μαρία Δημητριάδη
μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος, στίχοι: Γιώργος Παπαστεφάνου
Από την ταινία: Κορίτσια στον ήλιο

Οδηγήτρια 
Οικειώτατη 
Οικονόμισσα 
Ολβιόδωρος 
Ολυμπιώτισσα 
Ομόθεος 
Ομονοούσα 
Ορθοκωστά 
Οσιώτατη 
Ουρανού και Γης

Μαρία λεν την Παναγιά
από την Ήπειρο

 Παγγαιότισσα 

Πάθους 
Παιδεύσασα 
Παλαιοκαστρίτισσα 
Παλαιολογίνα 
Παλατιανή 
Παλίνου 
Παμμακάριστος 
Παναγιόχορτο 
Πανάχραντος 
Πανάχραντος 
Παντάνασσα 
Παντευλόγητη 
Πάντιμος 
Παντόχαρα 
Πάντων χαρά 

Παναγία η Παραμυθία

Παραμυθία 
Παρηγορήτρα 
Παρθένα 
Παμμακάριστος 
Παυσολύπη 
Πειραιώτισσα 
Πελαγονίτισσα 
Πεπελινίτσης 
Περίβλεπττος 
Περλιγού 
Πετραϊδα 
Πλαγιά 
Πλατανιώτισσα 
Πλατυτέρα 
Πολίτισσα 
Πολυσπορίτισσα 
Πονολύτρια 
Πόνου 
Πορταϊτισσα 
Πορτιανή 
Πουλάτη 
Πρέσβειρα 
Προαναγγελλομένη 
Προπύλη 
Προσηγορία 
Προσίστισσα 
Προστάτρια 
Προσφυγιά

Παναγία η Προυσιώτισσα

Προυσιώτισσα 
Πυριότισσα 
Πυροβολήθεισα

Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά
με τον Τόλη Βοσκόπουλο
μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος, στίχοι: Ηλίας Λυμπερόπουλος

Ραγίου 
Ραχοπήδη 
Ρόδο το Αμάραντο 
Ρόμβη 
Ρουμελιώτισσα

Ω Παναγιά μου Τηνιακή
με την Κατερίνα Μητροπούλου
συρτός (χορός)

 Σαμακιώτισσα 

Παναγία η Σαραντασκαλιώτισσα
Σάμος
από το hamomilaki.Gr

Σαραντασκαλιώτισσα, Σάμος
Σεπτεμβριανή 
Σημάου 
Σκάλα του Ουρανού 
Σκαλωτή 

Παναγία η Σκιαδενή

Σκιαδενή 
Σκοπιότισσα 
Σοίριζα 
Σοτομβριανή 
Σουμελά 
Σπηλιώτισσα 
Στεφάνα 
Σώματα 
Σωτήρα 

Μες στου Αιγαίου τα νερά
με την Μαρίζα Κωχ
από τα Δωδεκάνησα

Ταξιδιάρα 
Ταταρνώτισσα
Ο ναός της Μεγαλόχαρης 
στην Τήνο

Τήνου 
Tης Βάτου 
Τίμια Σκέπη 
Τιμιωτέρα 
Τοπλoύ 
Του Χάρου 
Τουρλιανή 
Τριχερούσα 
Τροβάτου 
Τρουλή 
Τρυπητή 
Τρυφερούσα
Παναγία η Τσαμπίκα 
στην Ρόδο

Τσαμπίκα 
Τσυκκώτισσα 

http://youtu.be/nNlW7ndoK-0

Παναγιά μου ένα παιδί
με τον Γιάννη Πάριο

Υπέρμαχος 
Υψηλή 

Φεύγω
με τον Σάκη Ρουβά
από την ταινία κινουμένων σχεδίων
Η Παναγία των Παρισίων

Φανερουλιώτισσα 
Φανερωμένη 
Φαρμακολύτρα 
Φιδιότισσα 
Φιδοττοταμιανή
Παναγία η Φιδούσα
στην Κεφαλλονιά

Φιδούσα 
Φίδωσα 
Φλεβαριανή 
Φοβερά Προστασία 


Χαιρετισμών 
Χαλκοπρατειών 
Χελιδονού 
Χιλιονοματούσα 
Χοζοβιώτισσα 
Χρυσαφίτισσα 
Χρυσοβαλάντη 
Χρυσογαλούσα 
Χρυσοδαφνιώτισσα 
Χρυσοκαστριώτισσα 
Χρυσοκελλαριά 
Χρυσοπηγή 
Χρυσοσκαλίτισσα 
Χρυσοσπηλιώτισσα 
Χρυσολεόντισσα 
(Αιγίνης)

Ψυχοσώστα 
 
Παναγία η Ψυχοσώστρια

Ψυχοσώτρια


Οι μουσικές εξαίσιες τελειώσανε εδώ το μουσικό τους ταξειδι... 
Εις το επανιδείν!!! 


Πηγή: Τα ονόματα της Παναγίας τα πήραμε από εδώ: 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ετικετες

'Still loving you (1) "Winter Stars" original song by Indieattik (1) 1 (1) 10 αγαπημένα τραγούδια (1) 1821 (1) 1985 (1) 1η ανάρτηση (1) 2... 4 πιγκουϊνάκια... στην βεράντα μου... (1) 200 αναρτήσεις (1) 2012 (1) 2014 (3) 2015 (1) 25 Νοεμβρίου 2013 (1) 25η Μαρτίου 1821 (2) 28η Οκτωβρίου 1940. τραγούδια (1) 28th October 1940 (1) 3ο το μπλογκ μας (2) 58.000 προβολές... (1) Α' μέρος (1) Α΄μέρος (1) Αγγλία (1) Αγία Αικατερίνα (2) Αγία Άννα (1) Άγιος Παΐσιος (1) Αγνή Παρθένε (1) Αθήνα 2004 (1) αθλητισμός (1) ακκορντεόν (1) Αλέξανδρος Γκράντσκυ.... (1) αλλαγές στο μπλογκ (1) Αναστάσης και Παρασκευάς Κ. (1) Ανθή (1) Αντιγόνη (1) Αντώνης Κυρίτσης (1) άρπα (1) Αρχαία Ελλάδα (1) Αρχίλοχος (1) αστείο (1) αστέρια (2) Αυτή την θάλασσα (1) αφιέρωμα (4) αφιέρωμα Παιδικά Χαμόγελα (1) αφιέρωμα στον ASSOS (1) αφιέρωμα στον Harry Goaz (1) αφιερωμένο (16) Αφιερωμένο στην Πόπη Μαρκίδη... (1) Αφιερωμένο... (7) αφιερώσεις (1) Αφρική (1) Β' μέρος (2) Βασίλης Λέκκας (1) ΒΓΗΚΑΜΕ ΤΡΙΤΟ (1) Βέρντι (1) Βίκυ (1) βίντεο (6) Βιολέττα Νταγκάλου (1) βιολί (2) βιολοντσέλλο (2) Βούλα Ζουμπουλάκη (1) Βραβείο (3) Βραβείο από την φίλη Ροδούλα (1) Βυζαντινή μουσική... (3) Γ' μέρος (1) Γαλλία (1) γάτα (1) γενέθλια (1) Γεώργιος Παπασιδέρης (1) Γιάννης Κότσιρας (1) Γιάννης Πάριος (1) Γιάννης Σπανός (1) Γιάννης Σπάρτακος (1) Γιοβάννα (1) Γιώργος (1) Γιώργος Αλουπογιάννης (1) Γιώργος Κανάρης (2) Γκρέτα Γκάρμπο (2) γυιος (2) Δ' μέρος (1) Δανάη (1) δάσος (1) Δημήτρης Ζάχος (1) Δημήτρης Μητροπάνος (1) Δημήτρης Χορν (1) δημιουργίες στην αμμο (1) διαγωνισμό του ΤΟΠ ΜΠΛΟΓΚΣ (2) διαγωνισμός (2) Ε΄ μέρος (1) εικόνες (1) Εκείνο το καλοκαίρι (1) Εκπληκτικά γλυπτά από χαρτί (1) Ελένη Καραΐνδρου (2) Ελεονώρα Ζουγανέλη (1) Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (1) Έλληνες Ηθοποιοί (1) Έλληνες Ηθοποιοί και αφιερωμένο στο μπλογκ "Στα Παρασκήνια" (1) Εντίτα Γκρουμπέροβα (1) Ερρίκος ο 8ος (1) Ερωτόκριτος (1) Ευανθία Ρεμπούτσικα (1) Ευμορφία Μεταξάκη (1) ευχές (1) ζεϊμπέκικο (2) Ζηνοβία (1) Ζήση Ανθή (1) Ζορμπάς (1) ζώα (2) Ζωγραφική (3) Ζωή (2) Ζωή Φυτούση (1) Ζωρζ Μουστακί (1) Η Αίθουσα του Θρόνου (1) Η Ιστορία της Μουσικής (1) Η Μελωδία της Ευτυχίας (1) Η μπαλάντα του Αντρίκου (1) Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν (1) η παρουσίασή μας στο μπλογκ top blogs (1) Η πέτρα (1) Ήμασταν τόσο νέοι (1) Ήπειρος (1) Θ. Στανίτσας (1) θάλασσα (1) θέατρο (2) Θοδωρής (1) Ιαπωνία (1) Ισπανία (1) Καζαντζίδης Στέλιος (2) και αφιέρωμα στην Πόπη Μαρκίδη (1) και Μαργαρίτα Πάσχου (2) Καίτη Παρίτση (1) καλάντα (1) κάλαντα Φώτων (3) καλή επιτυχία (1) καλό Πάσχα (1) καλοκαίρι και Ζακ Μπρελ (1) καλοκαιρινή επανάληψη (1) Καμπανέλλης (1) Καραβάτζιο (1) Κατερίνα (3) Κατερίνα Γ. (1) Κατερίνα Δ. (3) Κατερίνα δε. στα. πα. (1) κιθάρα (1) κινηματογράφος (1) κινούμενα σχέδια... (1) κλαρίνο (1) κλασσική μουσική (1) κλπ (1) Κώστας Καπνίσης (1) Λευκές νύκτες (1) Λουκιανός Κηλαηδόνης (1) Λούκυ Λουκ (2) μαγικός αυλός (2) Μάνα μου Ελλάς (1) Μάνα μου τα κλεφτόπουλα (1) Μαρία Δημητριάδη (1) Μαρία Κάλλας (1) Μαρία Κυνηγού - Φλάμπουρα (1) Μαρία Λαμπρό (1) Μαρία Μπούσιου (1) μαριονέτες (1) Μάριος Τόκας (1) Ματωμένος Γάμος (1) Μαria Callas (1) Μελίνα Μερκούρη (4) μέσα από σένα (2) μητέρα (1) Μια βοσκοπούλα αγάπησα (1) Μίκης Θεοδωράκης (5) Μιλτιάδης Καρύδης (1) μιούζικαλ (1) Μιχαήλ Μπαρίσνικωφ (1) Μιχάλης Χατζηγιάννης (1) Μότσαρτ (1) μουσικά όργανα (3) μουσικές εξαίσιες με αναμνήσεις (11) μουσική (11) μουσικός του δρόμου (1) Μπαμπά (1) Μπομπ ο Σφουγγαράκης και αφιέρωμα στον Β. Καλατζή (1) Νανά Μούσχουρη (1) Νατάσσα Μποφίλιου (2) Ναύπλιο (1) Νέα Υόρκη (1) νέο κύμα (1) νέο τραγούδι (1) Νηπιαγωγός Πυθαγορείου (1) Νικόλας Τσάρας Vangelis Valasiadis (1) Νίκος Γκάτσος (2) Ντίσνεϋ (1) Ντμίτρι Χβοροστόφσκυ (2) ντραμς (1) νύχτες Μοσχας (1) Ξένοι ηθοποιοί (1) Ο κύριος Κώστας κι η γραφομηχανή του... (1) Ο μολυβένιος στρατιώτης (1) ο Πόλεμος των Άστρων (1) Ο ταχυδρόμος πέθανε (1) Ο χορός με την σκιά μου (1) ο χορός του Ζαλόγγου (1) Οδός Ονείρων (1) όπερα (2) ορχήστρα (2) Όταν έρχονται τα σύννεφα (1) Ουκρανία (1) παιδιά (4) Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι (1) Παναγία (1) Πανεπιστήμιο (1) Πάνος Μουζουράκης (1) Παντελης Θαλασσινος (1) παραδοσιακά τραγούδια (2) παραδοσιακό όργανο (1) Παράλιον Άστρος 2016 (1) παραμύθι (2) Πάσχα (2) Πασχάλης Τερζής (1) πατέρας (1) Πέγκυ Ζήνα (1) Πες μου μια λέξη (1) Πετρολούκας Χαλκιάς (1) Πήλιον (1) πιάνο (7) πιγκουΐνοι (1) Πολίτικη Κουζίνα (1) πολιτικός (1) ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ (1) Προφήτης Ηλίας (1) πρωτεύουσα (1) πτηνό (1) Ρένα (1) Ρένα Βλαχοπούλου (1) Ρίκη Ματαλλιωτάκη (1) Ρωσσία (5) Σήμερον Κρεμάται επί ξύλου (1) σκύλος (2) σοπράνο... (1) Σοφία Λώρεν (1) Στ' (1) ΣΤ΄ μέρος (1) Σταύρος Σιόλας (1) Στον κύριό μας με αγάπη (1) Στον ποταμό του έρωτα (1) Σύλβια Πλαθ (1) συναυλία (1) συντριβάνι (1) Τα παιδιά της Χορωδίας Les choristes (1) Τα ταλέντα μας (3) ταινία (3) ταξειδεύοντας με την σκιά μου (1) ταξείδια στην Ελλάδα (2) τελετή έναρξης (1) Τερψιχόρη Παπαστεφάνου (1) Τζένη Καρέζη (1) ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΒΡΑΔΥ (1) Της Άρνης το Νερό (1) το αστέρι του βορριά (1) Το ζείμπεκικο (1) Το Λουλούδι (1) Το πέλαγο είναι βαθύ (1) Το τραίνο φεύγει στις οκτώ (1) Το Sir With Love (1) τραγούδια (13) τραγουδιστής (2) Τρίο Κιτάρα (1) τσίρκο (1) Τώνης Μαρούδας (1) ύμνοι (2) Φαντάγκο (1) Φρεντ Ασταίρ (1) Φτωχός και μόνος καουμπόι (1) Φωτεινή Βελεσιώτου (3) φώτο (1) Χάθηκα μέσα στη ζωή μου (1) Χαλκίδα (1) Χαμομηλάκι (1) Χάρης Βαρθακούρης (1) Χάρις Αλεξίου (2) Χατζιδάκις (5) Χαris Alexiou (1) χελωνα (1) χορός (8) χορωδία (2) Χορωδία Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου (1) Χορωδία Κόκκινου Στρατού (1) Χριστούγεννα (4) Χριστούγεννα 2013 (2) Χριστούγεννα 2015 (1) Χρόνια πολλά (8) χώρα (1) ψήφο στις μουσικές εξαίσιες (1) ψηφοφορία (1) ωκεανοί oceans (1) À Bicyclette (1) a ladybird (1) a touch of spice (1) Aντόνιο Βιβάλντι (1) Adagio in G Minor (1) Albinoni (1) Amazing Grace (2) Amazing Paper Sculptures (1) ANDREA BOCELLI (1) animal muppet (1) Annie Fischer (1) Answer to a prize from Rodoula Serdary (1) Antaeus (1) Antonio Vivaldi (4) B' part (1) Bach (2) Barbra Streisand (1) Beatles (2) Beyonse (1) Bill Evans (1) Bob Hope (1) Bon Jovi (1) Bossa nova (1) Buxtehude (1) California Dreamin' (1) Celine Dion (1) Celtic Woman (2) Christmas Carols (1) Cinefil (1) Daddy (1) David Garrett (1) David Oistrakh (1) Debussy (1) dedicated (1) dedicated to Popi Markidi (1) dedication (1) dedication to top blogs (1) delfinaki-sunset (1) Delibes (1) Diana Ross (1) Dimitris Mitropanos (1) Djunga (1) Eυχαριστώ πολύ (1) Eagles - Hotel California (2) Easter (1) Ed Ames (1) Ederlezi (1) Edita Gruberova (1) Edward Grieg (1) Effie's Sweet Home Designs (1) El Choclo (1) Elegy for the Arctic (2) Elen En. (1) Elena (1) Ella Fitzgerald (1) Elvis Presley (1) Erik Satie (2) Everly Brothers (1) facebook (2) Fauré plays Fauré Pavane (3) Film (1) Four reasons (1) Fred Astaire (2) Gene Kelly (1) Giannis Pit (2) gloria (1) GREECE (1) greek songs (1) Greta Garbo (1) H ζωή είναι ωραία (1) Hallelujah (1) handel (2) Haydn (1) He's Got You (1) Horowitz (1) Howards End (1) hymns (1) I Have Nothing (1) Igor Levit (1) Il Divo (1) Indila Derniere Danse (1) Ioannis (1) Jack Vidgen (1) Jacques Brel (2) Je suis Greque (1) Jethro Tull (1) Joachim Müllner (1) Joan Baez (3) Joe Dassin (1) Johannes Linstead (1) John Denver (1) John Travolta (1) Johnny Cash (1) Judy Collins (1) Julie Andrews (2) Kate'sCakeBox (1) KATICA & ANIKÓ ILLÉNYI (1) Konstantina (1) Kseniya Simonova - Sand Animation Ξένια Σιμόνοβα (1) Kylie Minogue (1) Kyrie (1) L' Amerique (1) La vita e bella (1) Lalo (1) lamprini (2) Lana Del Rey (1) Lang Guo-ren (1) Lang Lang (1) Le Facteur (1) Leonard Bernstein (1) Leonard Cohen (1) Life is beautiful (1) Lisa Layne (1) Liza Minelli (1) Louis Armstrong (1) Lucky Luke (1) Ludmila Zykina (1) Ludovico Einaudi (3) LuLu (1) Madama Butterfly (1) Mamas & The Papas (1) Marco Pedrazzi (1) Marilise (1) mario 1985 (1) Márta and György Kurtág (1) Mary Hopkin (1) Maya Plisetskaya (1) me (maria) (1) Melina Mercouri (1) memories part 6 (1) Merry Chrtistmas (1) Messiah (1) Mia Petra (1) Michael Hatzigiannis (1) Mikhail Baryshnikov (1) Mozart (1) Muppet Show (3) music exquisite with memories part 1 (1) music exquisite with memories part 2 (1) music exquisite with memories part 3 (2) music exquisite with memories part 4 (1) music exquisite with memories part 5 (1) musicals (1) Nathalie Stutzmann (1) Nights In White Satin (1) Nikos Gatsos (1) Now we are free (1) O Φωρέ παίζει Φωρέ (1) Olivia Newton-John (1) Once Upon A Time In Paris (2) ONIRAMA - ΑΛΛΑΓΗ (1) our presentation (1) Pablo Casals (1) Pantelis Thalassinos (1) Pavane (1) Pavarotti (2) Peter Paul and Mary ...Blowin in the wind (2) petros milonas (1) Piano Concerto no. 2 (1) Please Don´t Let Me Be Misunderstood (1) Primavera (1) Rachmaninoff (2) Ravel (1) remboutsika eyanthia (1) rena (2) Rigoletto (3) Rita Hayworth (1) Riverdance (2) Rosetta Tharpe (1) Rudolph Nureyev (1) Russian Folk Song (1) Saint Saens (1) Sandro Botticelli (1) Sarabande (1) Scarborough Fair (1) Schubert (3) Scorpions (1) Scriabin (1) serenade (1) Sesame Street (2) Shirley Bassey (1) Simon and Garfunkel (1) SpongeBob (1) St. Mary's songs (1) Star Wars (1) Sumi (1) Summertime Sadness (1) Suzanne (1) Sylvia Plath (1) Syros 2J's (1) syros2js (1) Tέσσερις εποχές (1) The Animals (1) The brothers Four (1) The Flower (Amos Lee) και αφιέρωμα στην Δ. Καλατζή. (1) The Flower Duet (1) The House of the Rising Sun (1) The Moody Blues (1) The Piano Echoes (1) They Can't Take That Away From Me (1) Those Were The Days (1) To Sir With Love (1) Top blogs (1) trips in Greece (1) TRY TO REMEMBER. (1) typewriter (1) Unkle (1) Valaam Brethren Choir (1) vasilis paxis (1) vatolakkiotis (1) Verdi (2) video (3) Viva La Vida (1) vote music equisite (1) war songs (1) White nights (1) Whitney Houston (2) Woman in Blogs (1) Xριστούγεννα (1) Xaris Alexiou (1) Yves Montand (1) Zbigniew Preisner (1) Zorbas the Greek (1)